Sunday, December 4, 2011


RPH 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) MATEMATIK
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

Tarikh                          : 28 Oktober 2011 (Jumaat)

Masa                            : 9:50 pagi – 10:50 pagi (1 Jam)

Tahun                          : 2 Bitara

Mata Pelajaran            : Matematik

Tajuk                           : Operasi tambah

Bilangan murid           : 20 orang
Pengetahuan sedia ada murid:
Murid telah mempelajari operasi tambah tanpa menggunakan kaedah mengumpul semula pada tahun 1.
Kandungan pelajaran, Pengetahuan & kemahiran:

1.2.1 (c) Memahami operasi tambah adalah mengabungkan 2 kumpulan nombor. Menyelesaikan soalan penyelesaian masalah dalam operasi tambah dengan jawapan yang betul.
Hasil    P & P  :
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Menyelesaikan soalan penyelesaian masalah dalam operasi tambah dengan jawapan yang betul.
Objektif   :
Memastikan murid-murid pada kelas tersebut dapat mengira(operasi tambah) dengan betul.
ABM   :
Model buah-buahan, lembaran kerja, contoh wang kertas

Masa
Aktiviti Guru
Kaedah / Strategi / Teknik / KBKK
Set induksi
(± 5 minit)
1.      Guru meunjukkankan benda maujud buah-buahan.
2.      Guru meminta murid menyatakan setiap jenis buah-buahan yang ditunjukkannya.
3.      Murid-murid memberi jawapan bagi setiap buah-buahan yang ditunjukkan oleh guru.
4.      Guru meminta murid mengira jumlah bilangan 2 atau 3 jenis buah-buahan yang diletakkan di depan murid.
5.      Murid mengira dan memberi jawapan.
6.      Guru menanya murid cara untuk mendapatkan buah-buahan secara halal.
7.      Jawapan murid: duit, wang kertas.
8.      Guru menunjukkan contoh wang kertas untuk menyakinkan jawapan murid.

ABM:
Benda maujud buah-buahan.
Contoh wang kertas

KBKK:
Mengenal pasti
Langkah 1
(±20 minit)
1.      Guru memberi arahan dan peraturan kepada murid untuk menjalankan aktiviti simulasi pasar pagi.
2.      Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 3 kumpulan menjadi penjual buah-buahan dan 1 kumpulan menjadi pembeli.
3.      Guru membuat rumusan.
ABM:
Benda maujud buah-buahan.
Contoh wang kertas
Meja
Kerusi

Langkah 2
(± 30minit)
1.      Guru menunjukkan satu contoh soalan penyelesaian masalah.
2.      Murid mencuba dalam papan hitam kecil. Guru menyemak jalan kerja dan jawapan murid.
3.      Murid-murid diberikan lembaran kerja.
4.      Murid-murid diminta menjawabkan semua soalan dalam lembaran kerja.
5.      Guru membincang jawapan lembaran kerja dengan murid-muridnya.

ABM:
Papan hitam kecil
Lembaran kerja

Penutup
(± 5 minit)
  1. Guru meminta murid menyelesaikan soalan penyelesaian masalah dalam operasi tambah dengan jawapan yang betul .
2.      Guru mengucapkan terima kasih atas  
kerjasama yang diberikan oleh murid.
3.      Guru memuji kebijaksanaan murid    
menyiapkan tugasan yang diberikan dengan  
memberikan token ekonomi.
1 comment:

  1. Apakah pendapat anda terhadap rancangan mengajar Matematik saya ini? Tolong berikan pendapat anda.

    ReplyDelete